אב"י הנחל - הוספות - מכתב ב'

(המשכיל החפץ)
מי שחפץ באמת לרחם על עצמו, ולהתחיל בכל פעם לחשוב על תכליתו וסופו להטיב אחריתו עיקר תקנתו הוא ע"י שיחה בינו לבין קונו בכל יום לדבר דיבורים חמים כגחלי אש בהשתוקקות וגעגועים. ועיקר תיקון הדיבור הוא ע"י שחשים ושותקים תחילה כאילם לא יפתח פיו - רק משתוקקים ברצון חזק להש"ית, ומרחמים על עצמו ברחמנות גדול כאשר כ"א יודע בנפשו גודל הרחמנות שעליו בכל עת ועי"ז דייקא נתעוררין רחמי השי"ת עד שמתחילים לצפצף ולדבר קצת עד שברחמיו י"ת המרובים נכמר לב העליון עד שממשיך משם דיבורים חמים כגחלי אש. ועי"ז יוכל לינק ולקבל מהתורה שממשיך לנו הצדיק: המשכיל יבין בעצמו לפי העת והזמן איך לרחם ע"ע בכל עת. כי אסור לדחוק את השעה ואעפ"כ צריכין למהר להמלט על נפשו.

{אב"י הנחל השלם- הוספות - מכתב ב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה