אב"י הנחל - הוספות - מכתב א'

תרגיל עצמך לעמוד אצל החכם האמת ושמע והאזין דבריו.
אל תתעצל לבקש חכמה. אל תעמול לרוח ואל תשמע דברים שאין בהם תועלת. תשווהו לנגדיך תמיד ושמ...
אל תרף ידך לקנות לך חבר נאמן ושמור אותו ואל תאבדהו.
יומם ולילה זכרו ממך אל ימוש תשווהו לנגדך תמיד.
(אל תאמר על מצוה אעשה אותה למחר שמא לא תפנה לעשות.)
אל תפרד מהגיון חכמה ומוסר ותתאבק בעפר רגלי חכמים אמתיים ותתחכם.
אל תניח דרך האמת אע"פ שמלעיגין עליך ואל תיבוש לדבר מצוה.
אל תתרשל במצוה אם באה לידך ותעשינה לשם שמים בלי איחור.
פלס מעגל רגלך ליישר אותם בדרך האמת ורדוף אחר השלום.
מדרך שקר תרחק ורדוף אחר השלום.
שים בין עיניך יום המוות תמיד. ומאכלים קדושים של הצדיק לדרך הכן שיהיו מזומנים לך, וצדה לדרך הכן כשיהיה מזומן לך ליום הפירוד.
המשפיל עצמו כעפר ומשליך את כבודו מנגד לכל דבר קדוש הנוגע לטובת בניני ועסקי הצדיק הגיבור ובעל כח גדול שיש לו כח המושך למשוך ולקרב כל העולם להש"ית שזהו עיקר תיקון העולם. (חבר טוב) אל תתעצל להיות חבר טוב ליראי ה" האמיתיים, התחבר בחברתם. ומחברת פועלי שקר הרחק.
(קבע עיתים לתורה קודם השכיבה.)
שמח בשמעך תוכחת הצדיק האמת כמוצא שלל רב
אל תסמוך בלבבך ושמע עצה וקבל מוסר ותהיה זריז לעשות כל מה שמוטל עליך לעשות!   אל תעיז מצח שלא לקבל עליך עול הצדיק וחכמתו.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב א'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה