אב"י הנחל - הוספות - מכתב ה'

אני אפתח לכם שבילי השכל בענין האמונה הקדושה ותלכו ותטיילו בהפלטין של האמונה כדרך ההולך ומטייל בהיכלות ובנינים נאים נפלאים ונוראים מאד (בתכלית היופי והנוי). ותיכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על נפלאות החידושים אשר בו. בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר וכן מחדר זה לחדר אחר וכן מחדר לחדר ומחדר לעליה וכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחכמה עמוקה ובתכלית היופי והנוי. אשרי הזוכה לטעום נועם מתיקות האמונה הקדושה. וכשתזכו לאמונה שהמשיך הצדיק האמת בעולם.
ורב חסד

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ה'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

תגובה 1: