אב"י הנחל - הוספות - מכתב ו'

לגודל ההתקשרות ואהבה אמתית והאהבה שיש בינינו איך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מאתך ולשכוח אותך ח"ו. כי בני איש אחד אנחנו. ואיך ואיך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מאתך ולשכוח אותך ח"ו. שהוא עיקר גאולתינו חיותנו. וחשבתי כי בחסדי ה' כי בני איש אחד אנחנו ומקושרים יחד בשורש מובחר האמת ואיך אוכל לנתק עצמי ממך ולפרוד מחשבתי מאתך ולשכוח אותך ח"ו שכל היהדות תלוי, ואורך ימינו.
בשורש מובחר האמת שהוא עיקר חיותנו ופדות נפשינו ואיך אוכל לנתק עצמי ממך וכו'.
כל הצרות והיסורים והרעות שעוברים על האדם ח"ו אם יסתכל על התכלית בוודאי אינם רעות כלל. רק טובות גדולות. כי בוודאי כל היסורין באים בכוונה מהשי"ת לטובתו, אם להזכירו שישוב בתשובה אם למרק עוונותיו. ואם כל היסורין הם טובות גדולות כי כוונת השי"ת הוא בוודאי רק לטובה נמצא שבכל הרעות והיסורין שיש לאדם ח"ו כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית היינו כוונת השי"ת לא יהיה לו יסורין כלל רק אדרבא יתמלא שמחה מגודל רוב הטובה שנסתכל שיש בתכלית היסורין הללו כי התכלית הוא כולו טוב כולו אחד. וכשיש לו דעת ומסתכל על התכלית אינו מרגיש כלל הצער של היסורים.
נמצא שכל הרעות והיסורין הבאים שבא לאדם ח"ו כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית היינו כוונת הש"ית וכו'.

{אב"י הנחל השלם - הוספות - מכתב ו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה